Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie termowizji w badaniach odbiorczych komór chłodniczych i mroźniczych. Cz. 1.

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Journal year: 2013 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

54 - 58