Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of phase transformation kinetics and quench stresses by the FEM numerical method

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Technológ

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

215 - 218