Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Simulations of floor cooling system capacity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Applied Thermal Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 51 | Numer: iss. 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

84 - 90

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Impact Factor

2,624