Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A New Model of the Neuron for Biological Spiking Neural Network Suitable for Parallel Data Processing Realized in Hardware

Autorzy

[ 1 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Solid State Phenomena

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 199

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

217 - 222

DOI

10.4028/www.scientific.net/SSP.199.217

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10