Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of Material and Technological Conditions on Quality of Metal Matrix Composite Castings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Solid State Phenomena

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 197

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

180 - 185

DOI

10.4028/www.scientific.net/SSP.197.180

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10