Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Czas trwania zwarcia na linii a skutki dynamiczne w rozdzielni 220 kV - badania symulacyjne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2013 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

62 - 65

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14