Processing may take a few seconds...

Article


Title

Weryfikacja modelu mikroskopowej całodobowej symulacji ruchu drogowego w aglomeracji poznańskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Technika Transportu Szynowego

Journal year: 2013 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

2695 - 2704

Presented on

XVI Międzynarodowa Konferencja TransComp, 2-5.12.2013, Zakopane, Poland

Points of MNiSW / journal

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.