Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Factor of safety in limit analysis of slopes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Geomechanics and Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

485 - 497

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Impact Factor

0,350