Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Homogenizacja tektury falistej. Część 1. Homogenizacja analityczna

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przegląd Papierniczy

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

345 - 349

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14