Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Hybrid P-PI sliding mode position and speed controller for variable inertia drive

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Przegląd Elektrotechniczny

Journal year: 2014 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • robust control
  • sliding mode control
  • hybrid controller
  • direct drive
PL
  • sterowanie odporne
  • sterowanie ślizgowe
  • regulator hybrydowy
  • napęd bezpośredni
Abstract

EN Control system for a variable inertia drive based on a hybrid P–PI sliding mode controller and reference trajectory generator is described in this paper. Sliding mode block with boundary layer (active for large error values) and the P–PI block (active for small error values) are combined in one controller. Simulation results show that this control approach can decrease tracking error, enhance system robustness and attenuate high frequency chattering in the control signal. The results of simulation are confirmed by experimental studies.

PL W artykule przedstawiono układ sterowania dla napędu o zmiennej bezwładności. W układzie tym zaproponowano generator trajektorii wzorcowej oraz hybrydowy regulator położenia i prędkości. W regulatorze połączono blok regulatora ślizgowego z warstwą graniczną (aktywny dla dużych wartości uchybu) z blokiem P–PI (aktywnym dla małych wartości uchybu). Badania symulacyjne wykazały, że takie podejście zmniejsza błędy śledzenia, poprawia odporność i eliminuje szybkie oscylacje sygnału sterującego. Badania eksperymentalne potwierdziły wyniki.

Pages (from - to)

29 - 34

DOI

10.12915/pe.2014.05.6

URL

http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=8467

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

czasopismo hybrydowe

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

14

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.