Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Shaping the edges using Flowdrill technology

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Metalurgija

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 54 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

235 - 238

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25