Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Pomiar termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego przy wykorzystaniu jego odpowiedzi na skokowe pobudzenie promieniowaniem optycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Pomiary Automatyka Kontrola

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 60 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

577 - 579

Punktacja MNiSW / czasopismo

7