Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wykorzystanie górskich rzek Karpat Wschodnich do transportu drewna w byłej monarchii Austro-Węgier

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Geography and Tourism

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 1 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

77 - 83