Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wyznaczenie minimalnej liczby punktów pomiarowych w określaniu płaskości powierzchni z zastosowaniem współrzędnościowych technik pomiarowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Mechanik

Journal year: 2014 | Journal number: nr 8-9

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

7 - 16

Presented on

Metrologia w Technikach Wytwarzania : XV Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 17-19.09.2014, Łódż, Poland, Uniejów, Poland

Points of MNiSW / journal

11.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.