Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ocena wpływu wybranych mechanizmów sieci SDN na opóźnienie transmisji pakietów w definiowanych programowo centrach danych SDDC

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Rocznik: 2014 | Numer: nr 8-9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

854 - 863

Zaprezentowany na

XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 3-5.09.2014, Poznań, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0