Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rola państwa i operatora w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów, instalacji jądrowych i źródeł radioaktywnych oraz procedura oceny ich zagrożenia w Polsce w świetle zaleceń i rekomendacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa

Rocznik: 2014 | Numer: nr 1(22)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

17 - 32

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9