Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A meshless procedure for transient heat conduction in functionally graded materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

451 - 454

DOI

10.1002/pamm.201310219

Zaprezentowany na

84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), 10-14.03.2013, Novi Sad, Serbia