Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zagadnienia oceny jakości ruchu tramwajów przez przedsiębiorstwo komunikacyjne w miejskim transporcie zbiorowym

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Pojazdy Szynowe

Journal year: 2014 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

1 - 9

Points of MNiSW / journal

4.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.