Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Ideal Final Result and Contradiction Matrix for Machine Condition Monitoring with TRIZ

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Key Engineering Materials

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 588

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

276 - 280

DOI

10.4028/www.scientific.net/KEM.588.276

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8