Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

High resolution portrait of the ideal trefoil knot

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 47 | Numer: no. 28

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

285201-1 - 20

DOI

10.1088/1751-8113/47/28/285201

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

1,583