Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Charge-sensitive vibrational modes in the (EDT-TTF-OX)2AsF6 chiral molecular conductors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Central European Journal of Physics

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

215 - 220

DOI

10.2478/s11534-014-0443-1

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,085