Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Polarization-insensitive metamaterial absorber of selective response in terahertz frequency range

Autorzy

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Optics

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 16 | Numer: no. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

DOI

10.1088/2040-8978/16/10/105104

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

2,059