Processing may take a few seconds...

Article


Title

Elementy składowe kosztów zapewnienia jakości w publicznym transporcie zbiorowym

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Technika Transportu Szynowego

Journal year: 2013 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

2101 - 2107

Presented on

XVI Międzynarodowa Konferencja TransComp, 2-5.12.2013, Zakopane, Poland

Ministry points / journal

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.