Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Analiza wybranych zjawisk sprzężonych zachodzących w maszynach elektrycznych prądu stałego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

135

ISBN

978-83-7775-285-2

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002980043

Słowa kluczowe
PL
  • maszyny prądu stałego - drgania - modele matematyczne
  • maszyny elektryczne
  • drgania - badania
  • drgania mechaniczne
  • maszyny prądu stałego
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 510