Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane algorytmy do optymalizacji procesu chłodzenia łopatek turbin gazowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

98

ISBN

978-83-7775-250-0

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002941368

Słowa kluczowe
PL
  • turbiny gazowe - łopatki - chłodzenie
  • turbiny gazowe - łopatki - modele matematyczne
  • przewodnictwo cieplne
  • optymalizacja - zagadnienia
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 491