Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Struktury odpornego sterowania elektrycznego napędu bezpośredniego z wykorzystaniem koncepcji sterowania ślizgowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

185

ISBN

978-83-7775-262-3

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002935466

Słowa kluczowe
PL
  • napęd elektryczny - automatyka
  • silniki z magnesami trwałymi - automatyka
  • sterowanie ślizgowe
  • napęd elektryczny
  • silniki z magnesami trwałymi
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 497