Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Data opublikowania

2013

Liczba stron

340

ISBN

978-83-7789-179-7