Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

179

ISBN

978-83-7775-289-0

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002980027

Słowa kluczowe
PL
  • koleje - pojazdy szynowe - niezawodność
  • koleje - pojazdy szynowe - symulacja komputerowa
  • koleje - wagony towarowe
  • kolejowe wagony towarowe
  • towarowe wagony kolejowe
  • tabor kolejowy
  • pojazdy szynowe (koleje)
  • koleje - pojazdy szynowe - badania
  • koleje - zarządzanie
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 511