Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Processing sets of frequent itemset queries

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Przetwarzanie zbiorów zapytań eksploracyjnych dla problemu odkrywania zbiorów częstych

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

238

ISBN

978-83-7775-265-4

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002937103

Słowa kluczowe
PL
  • eksploracja danych
  • algorytmy - zastosowania naukowe
  • ekstrakcja danych
  • wybieranie danych
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 498