Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Processing sets of frequent itemset queries

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Przetwarzanie zbiorów zapytań eksploracyjnych dla problemu odkrywania zbiorów częstych

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

238

ISBN

978-83-7775-265-4

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002937103

Słowa kluczowe
PL
  • eksploracja danych
  • algorytmy - zastosowania naukowe
  • ekstrakcja danych
  • wybieranie danych
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 498