Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane zagadnienia lepkosprężystości drogowych asfaltów modyfikowanych zawierających elastomer SBS

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

227

ISBN

978-83-7775-280-7

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002941369

Słowa kluczowe
PL
  • elastomery - zastosowania przemysłowe
  • asfalt - właściwości mechaniczne
  • asfalt - domieszki - badania
  • nawierzchnie asfaltowe - właściwości mechaniczne
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 508