Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wpływ pionowych odkształceń nawierzchni i podtorza na pracę toru bezstykowego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Book type

scientific monograph / Habilitation

Publication language

polish

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2013

Number of pages

134

ISBN

978-83-7775-277-7

ISSN

0551-6528

Catalog

xx002941370

Keywords
PL
  • tory kolejowe - stabilność - modele matematyczne
  • tory kolejowe - podłoża - stabilność - badania
  • szyny bezstykowe spawane - stabilność - modele matematyczne
  • tory kolejowe - podłoża
Published in

Book series: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Number in series

nr 506

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.