Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wpływ pionowych odkształceń nawierzchni i podtorza na pracę toru bezstykowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

134

ISBN

978-83-7775-277-7

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002941370

Słowa kluczowe
PL
  • tory kolejowe - stabilność - modele matematyczne
  • tory kolejowe - podłoża - stabilność - badania
  • szyny bezstykowe spawane - stabilność - modele matematyczne
  • tory kolejowe - podłoża
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 506