Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe PWN

Data opublikowania

2014

Liczba stron

322

ISBN

978-83-01-17510-8