Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Stany graniczne gruntowych i skalnych ośrodków z periodyczną mikrostrukturą warstwową

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

121

ISBN

978-83-7775-231-9