Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane metody sztucznej inteligencji w sterowaniu układami aktywnej redukcji drgań konstrukcji ramowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

104

ISBN

978-83-7775-327-9