Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Modelowanie mechanizmów zarządzania ruchem w wielousługowych sieciach komórkowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

142

ISBN

978-83-7775-342-2

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003272887

Słowa kluczowe
PL
  • systemy komunikacji bezprzewodowej
  • telefonia komórkowa
  • komunikacja bezprzewodowa
  • transmisja bezprzewodowa
  • radiotelefonia
  • telefony komórkowe
  • radiokomunikacja ruchoma
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 522