Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proekologiczne projektowanie wyrobów w środowisku CAD 3D z zastosowaniem technologii agentowej : monografia naukowa

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

177

ISBN

978-83-7775-341-5