Processing may take a few seconds...

Book


Title

Pomiary kół zębatych : wybrane prace metrologiczne Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych : monografia

Editors

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Place

Kalisz, Polska

Date of publication

2014

Number of pages

152

ISBN

978-83-64090-31-8

Chapters
Ocena metrologiczna kompleksowych pomiarów dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej (p. 23-38)
Program symulacji cyfrowej współpracy jednostronnej kół zębatych walcowych o zębach prostych (p. 39-48)
Metodyka określania oraz pomiaru odchylenia i odchyłki dynamicznej kół zębatych (p. 65-76)
Próbkowanie spiralne w pomiarach topografii powierzchni (p. 87-96)
Wyznaczenie niepewności pomiaru grubości zęba koła zębatego walcowego o zębach prostych metodami konwencjonalnymi (p. 97-110)
Dokładność wyznaczania odchyłki okrągłości jako funkcja modelu błędu kształtu, elementu odniesienia i liczby punktów pomiarowych (p. 111-124)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.