Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Pomiary kół zębatych : wybrane prace metrologiczne Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kalisz, Polska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

152

ISBN

978-83-64090-31-8

Rozdziały
Ocena metrologiczna kompleksowych pomiarów dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej (s. 23-38)
Program symulacji cyfrowej współpracy jednostronnej kół zębatych walcowych o zębach prostych (s. 39-48)
Metodyka określania oraz pomiaru odchylenia i odchyłki dynamicznej kół zębatych (s. 65-76)
Próbkowanie spiralne w pomiarach topografii powierzchni (s. 87-96)
Wyznaczenie niepewności pomiaru grubości zęba koła zębatego walcowego o zębach prostych metodami konwencjonalnymi (s. 97-110)
Dokładność wyznaczania odchyłki okrągłości jako funkcja modelu błędu kształtu, elementu odniesienia i liczby punktów pomiarowych (s. 111-124)