Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta

Rok publikacji

2013

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7351-526-0

Rozdziały
Konferencja

X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów / red. nauk. Elżbieta Szychta, 16-19.04.2013, Szczyrk, Polska