Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Information technologies in organizations : mamagement and application of multimedia

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Wydawca z listy MNiSW

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7285-691-3

Rozdziały