Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

VI Kongres Metrologii : Metrologia królową badań stosowanych, Kielce-Sandomierz, 19-22 czerwca 2013 : materiały konferencyjne

Rok publikacji

2013

Miejsce

Kielce, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Świętokrzyska

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-63792-40-4

Rozdziały
Konferencja

VI Kongres Metrologii : Metrologia królową badań stosowanych, 19-22.06.2013, Sandomierz, Poland, Kielce, Poland