Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Transport Systems Telematics TST'13 : 13th International Conference, Katowice-Ustroń, October 23-26, 2013

Rok publikacji

2013

Miejsce

Katowice, Poland

Wydawca

Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Śląska

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-927504-5-1

Rozdziały
Konferencja

Transport Systems Telematics TST'13 : 13th International Conference, 23-26.10.2013, Ustroń, Poland, Katowice, Poland