Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Modern entrepreneurship in business practice: selected issues

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Miejsce

Lodz, Poland

Wydawca

Lodz University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7283-540-6

Rozdziały