Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Szczecin, Polska

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-61336-02-0

Rozdziały