Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Systemy, procesy, narzędzia

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdańsk, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Gdańska

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7348-516-7

Opublikowano w

Seria: Zarządzanie Operacyjne w Teorii i Praktyce

Rozdziały