Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE International Conference on Communications (ICC 2013), Budapest, 9-13 June 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4673-3122-7

Rozdziały
Konferencja

IEEE International Conference on Communications (ICC 2013), 9-13.06.2013, Budapest, Hungary

Publikacja indeksowana w

WoS (15)