Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2013 IEEE 33rd International Conference on Distributed Computing Systems : ICDCS 2013 : proceedings, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 8-11 July 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-0-7695-5000-8

Rozdziały
Konferencja

33rd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), 8-11.07.2013, Philadelphia, United States

Publikacja indeksowana w

WoS (15)