Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

10th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), Kraków, 27-30 August, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4799-0703-8

Rozdziały
Konferencja

10th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), 27-30.08.2013, Kraków, Poland