Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications, Second Edition

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Wydawca

Taylor & Francis

Wydawca z listy MNiSW

Taylor & Francis Group

Data opublikowania

2013

ISBN

1-4665-0956-2

Rozdziały