Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE 9th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2013), Lyon, 7-9 October, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4799-0428-0

Rozdziały
Konferencja

IEEE 9th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2013), 7-9.10.2013, Lyon, France

Publikacja indeksowana w

WoS (15)