Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE 78th Vehicular Technology Conference (VTC Fall 2013), Las Vegas, NV, 2-5 Sept. 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4673-6187-3

Rozdziały
Konferencja

IEEE 78th Vehicular Technology Conference (VTC Fall 2013), 2-5.09.2013, Las Vegas, United States

Publikacja indeksowana w

WoS (15)